تبلیغات
کلوپ تکواندو - آموزش فرم اول تكواندو
تکواندو بهترین ورزش رزمی برای همه اقشار !

آموزش فرم شماره ۱ 

(تگوك ایل جانگ) 

فرم شماره ۱: در تصویر پایین این  فرم را مشاهده می کنید. آپ چاگی جیروگی ها و دفاع ها در این فرم به کار می روند فرم شماره۱برای گرفتن کمربند زرد استفاده می شوند

فرم شماره ۱ با فرمان شیجاک شروع می شود و در آخر هم با یک کیاپ به پایان می رسد  این فرم از حرکات مختلفی تشکیل شده است

 

 

 

 

 

(نظر فراموش نشه !)