تبلیغات
کلوپ تکواندو - اخلاق در تکواندو
تکواندو بهترین ورزش رزمی برای همه اقشار !

 اخلاق تکواندو کار

اخلاق تكواندو كار

یك تکواندو کار خوب باید همیشه بر اعصاب خود مسلط باشد (فرقی ندارد که در کجا باشد چه در مبارزه و چه در هر جا که برایش مشکلی  پیش آید).در مبارزه که اصل آن بر همین اساس تسلط بر اعصاب و روان است.و حال اگر برای فردی که هنری رزمی را آموخته است مشکلی پیش آید نباید زود از کوره در رود  واز این هنر برای مجادله استفاده کند ولی منظور این نیست که از خود دفاع نکند بلکه تا آنجا که می توان مسئله را با گفتگو حل کرد نیاز به استفاده از مبارزه نیست. ولی اگر نتوان مسئله را با گفتگو حل کرد و طرف مقابلومی خواهد زور گویی را پیشه کند ما خق دفاع از خود را داریم واین کار عیبی ندارد.( البته مبارزه در جایی که دسترسی فوری به نیروی انتظامی ممکن نباشد )

منش یک تکواندو کار منش یک پهلوان است . او فردی مردمی است که حامی ضعیفان است .

الگوی یک تکواندو کار در زمان حال ، قهرمانان کشور عزیزمان هستند .

به قول هادی ساعی ( که به حق الگوی مناسبی برای ورزشکار میتواند باشد ) : در مبارزه کوچه و خیابان ، چه ما بزنیم یا بخوریم بازنده مبارزه ما هستیم . شعار ما این است  اول پهلوانی بعد قهرمانی!

(نظر فراموش نشه !)